Home – Digital Spark

Platforma za podsticaj prodaje

Digital Spark™ (B2B | SaaS) je softversko rešenje koje omogućava digitanu transformaciju prodajnih procesa. Osnovni koncept platforme je digitalizacija programa za podsticaj prodaje i upravljanje prodajnim timovima uz 100% merljive rezultate u realnom vremenu.Namenjen je prodavcima u maloprodajnoj mreži sa ciljem da na interaktivan način učestvuju u prodajnim procesima istovremeno jačajući veštine prodaje i znanja o proizvodima i uslugama kompanije

Platforma za razvoj prodajnih timova i unapređenje prodaje

Digitalna transforamcija programa za podisticaj prodaje koja omogućava kompanijama efikasnije upravljanje prodajnim ciljevima uz 100% merljive rezultate i brzu komunikcaiju sa prodajnim timovima. Kako motivisati prodavce da favorizuju vaše proizvode u maloprodajnim objektima istovremeno jačajući znanja i veštine prodaje?

Motivacija

Jedinstven program edukacije prodajnih timova

Funkcionalnosti

Nagrada kao glavna motivacija

Registracija i Profil

Registraciona forma prilagođena specifičnostima svake pojedinačne kompanije. Jednostavna i brza registracija

Trening i Kviz znanja

Edukativni deo platforme omogućava korisniku da savlada veštine iz oblasti koje su strateški bitne za kompaniju. Rešavanjem kvizova sakuplja poene kojima se dodatno podstiče edukacija

Prijavi prodaju

Uz svaku prijavljenu prodaju proizvoda ili usluge, korisnik sakuplja poene kojima se dodatno podstiče individualni napredak

Prodavnica

Sakupljene bodove kroz kvizove znanja i prodaju, korisnik može da iskoristi poručivanjem nekog od dostupnih proizvoda u Prodavnici aplikacije

Rang lista

Jedinstvena lista korisnika kojom se jača timski duh i ističu kompetitivne prednosti pojedinaca

Baza znanja

Deo aplikacije pomoću koje zaposleni lako može da dođe do svih relevantnih podataka za obavljanje svojih svakodnevnih zadataka

Tailor made licenca

Digital Spark™ je modularan proizvod koji se u potpunosti prilagođava grafičkim standardima brenda kompanije koja koristi licencu. U funcionalnom smislu, softver se prilagođava korisnuku licence u domenu strukture maloprodajne mreže i njegovih proizvoda. Digital Spark™ moguće je integrisati sa ostalim servisima i digitalnim alatima koje kompanije koriste u svojim procesima
Digital Spark™ primenjuje najviši nivo zaštite podataka o ličnosti i usklađen je sa GDPR regulativom, kako u domenu skladištenja, tako i u domenu upravljanja podacima. Digital Spark™ je softversko rešenje kompanije Softech Solutions doo koja obezbeđuje ekspertizu za implementaciju softvera, održavanje i praćenje KPI.
W-2 copy

Data driven pristup

Mobilna aplikacija namenjena je svim kompanijama koje imaju potrebu za jačanjem prodajnih timova bez obzira na to da li su SME ili velike kompanije. Zajedno sa timom eksperata mapiraćemo KPI za vašu kompaniju, a softversko rešenje prilagoditi potrebama biznisa. Vodeći se “data driven” pristupom, naš tim omogući će vam dodatnu besplatnu podršku u cilju uspešne realizacije projekta, dok ćete uz pomoć Digital Spark™ CMS-a i Learning analitike moći da ažurirate projekat samomstalno i pratite postignute rezultate timova.

Proizvod koji je potreban svakom prodajnom timu

Dobar prodajni tim koristi savremene tehnike prodaje i prodajne veštine. Digital Spark™ aplikaciju koristite kao savremeni alat za postizanje boljih rezultata prodaje i individualnog napretka pojadinca. Ova aplikacija pogodna je za sve kompanije koje imaju potrebu za jačanjem prodajnih veština zaposlenih i unapređenjenje prodajnih rezultata

Editors Picks