Registracija i profil

Registracija i Profil

JEDNOSTAVNO - korisnik aplikacije može brzo izvršiti registraciju i putem SMS konfirmacije verifikovati svoj profil.

POUZDANO - koristeći naprednu verifikaciju možemo imati kontrolu nad svim brojevima telefona kojima je dozvoljen pristup aplikaciji

BRZO - kroz administrativni panel dostupno je upravljanje svim korisnicima kao i njihovo suspendovanje

Registrovani korisnici kroz svoj profil mogu jednostavno pratiti sve aktivnosti, sakupljene bodove i upravljati osnovnim podacima.