Rang lista

Rang lista

Lista najboljih - spisak najbolje rangiranih korisnika je automatizovan i osim što se prikazuje na glavnom skrinu aplikacije koji se žurira u realnom vremenu, dostupan je i detaljan prikaz u kojem se vide svi korisnici programa i njihovi postignuti rezultati.

Pretraga korisnika omogućava nam da brzo pronađemo zaposlenog