Prijavi prodaju

Prijavi prodaju

Mogućnost dodatnih bodova - korisnicima programa dostupan je još jedan model prikupljanja bodova, a to je svaka prodaja. Uz unos osnovnih prodajnih elemenata, korisnik aplikacije uvećava broj sakupljenih bodova

Ceo tim dobija - Koncept programa postavljen je tako da menadžeri nemaju mogućnost da prijave prodaju, ali dobijaju deo bodova koji je sakupio njihov tim i time postižemo lančani efekat motivacije prodajnih timova, ujedno i boljih efekat prodaje.